Библия переводы, Tarjimalarni taqqoslash

Марк жазған Хош Хабар 1:24


, 2004 – Насыралы Ийса! Бизлер менен не жумысың бар? Сен бизлерди жоқ етиўге келдиң бе? Сениң ким екениңди билемен, Сен – Ќудайдың Мухаддесисең! – деп бақыра баслады.